Toyota Land Cruiser mới có thể sẽ dùng động cơ tăng áp

Đăng lúc 11/10/2023 bởi PiniWeb

Bộ máy là sự kết hợp của hệ thống kiểm tra trực quan và tự động hóa. Bộ máy sẽ kiểm tra những lỗi như lỗ bị kẹt/thiếu lỗ trên bảng điều khiển PCB. Khi áp dụng bộ máy vào làm việc, nó sẽ giúp bạn cải thiện được chất lượng kiểm soát của quy trình cắt, đồng thời công nhân cũng giảm được thời gian trong khâu kiểm tra.
This machine is the combination of a visual inspection system and automation. The machine inspects stuck holes/lack of holes in a panel of PCB. Applying this machine will help you improve the controlling quality of the cutting process, reduce the inspection time of workers.

Features & Specifications / Tính năng & Thông số kĩ thuật

Specifications
Thông số kỹ thuật
Detail
Chi tiết 
Type of inspection
Loại hình kiểm tra
Stuck hole, lack of hole, calculate the percentage of cutting hole ability
Lỗ bị kẹt, thiếu lỗ, tính toán phần trăm khả năng cắt lỗ
Panel size
Bảng điều khiển kích cỡ
Maximum size of panel: 600mm W x 750mm H
Kích cỡ tối đa của bảng điều khiển
FOV (Field Of View)
Phạm vi quan sát
Max: 38mm W x 30.4mm H
Tối đa: 38mm W x 30.4mm H
Speed of inspection
Tốc độ kiểm tra
0.2s/FOV
0,2s/vùng
Speed of system
Tốc độ hệ thống
0.7s/FOV
0,7s/vùng
Camera 1.3 MP Mono camera; Frame rate: 90 fps
Robot positioning
Định vị robot
X, Y table – 600mm W x 800mm H
Bộ khung X, Y – 600mm W x 800mm H
Support Gerber
Hỗ trợ Gerber
Extracting data from Gerber files about holes and product locations. It will help for the setting model process.
Trích xuất dữ liệu từ các tệp Gerber về các lỗ và vị trí sản phẩm, nó sẽ hỗ trợ cho quá trình thiết lập mô hình.